Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
23.03 : Start/meta – Stadion LA AWFiS w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1
W przypadku braku informacji w polu Instytucja/Uczelnia, proszę pozostawić to pole puste

Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem w biegu. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji.

Każdy uczestnik biegnie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z uczestnictwa w wydarzeniu. Każdy uczestnik biegu powinien być świadomy, że organizator nie dostarcza ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia.

— **Zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdzimy udział oraz udzielimy dodatkowych informacji organizacyjnych.**


Start/Meta
: Stadion LA Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kazimierza Górskiego 1