Kontakt

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Osoba do kontaktu: Mikołaj Polak – rzecznik prasowy AWFiS

tel. +48 605 554 511

e-mail: rzecznik@awf.gda.pl