Organizator

Partnerzy

Patronat medialny

Organizatorem cyklicznych biegów rekreacyjnych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a Głównym Partnerem jest Urząd Miejski w Gdańsku.